Αρχική » Εκδοση Ενεργειακου Πιστοποιητικου

ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού στα Χανιά.

Εύκολα,γρήγορα και με αξιοπιστία. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς.

Ζήτα μια προσφορά

Ενεργειακο Πιστοποιητικο: Τι είναι;

Με απλά λόγια

Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό ή αλλιώς Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) δίνει στους πιθανούς αγοραστές ή ενοικιαστές μια εκ των προτέρων ματιά στο πόσο αποδοτική είναι ενεργειακά η ιδιοκτησία σας και πώς μπορεί να βελτιωθεί, καθώς και πόσα χρήματα θα μπορούσε να σώσει.
Περαιτέρω, θα σας παρέχει συμβουλές για τρόπους με τους οποίους θα μπορούσατε να μειώσετε τους λογαριασμούς ενέργειας σας( θέρμανση και κλιματισμός) και να ενισχύσετε την αποδοτικότητα του σπιτιού σας.
Το ενεργειακό πιστοποιητικό είναι ένα έγγραφο που δείχνει πόσο καλή ή κακή είναι η ενεργειακή απόδοση του ακινήτου σας.

Είναι ο βαθμός ενεργειακής απόδοσης του ακινήτου από το Α+ έως το Η, με την Α+ να δηλώνει την υψηλότερη βαθμολογία και το Η την χαμηλότερη κατηγορία.
Εάν έχετε ένα ολοκαίνουργιο σπίτι είναι πιθανό να έχουν μια υψηλή βαθμολογία.

Θεωρητικά όσο καλύτερη είναι η βαθμολογία του ακινήτου σας, τόσο πιο ελκυστική θα πρέπει να είναι σε έναν ενοικιαστή, καθώς δείχνει χαμηλότερους λογαριασμούς ενέργειας.

εκδοση ενεργειακου πιστοποιητικου χανια

Σύμφωνα με τον νέο νόμο 4843/2021 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ μέρος Γ:

Το ενεργειακό πιστοποιητικό:

1. Περιλαμβάνει την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας και τιμές αναφοράς, όπως ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, ώστε να επιτρέπει στους ιδιοκτήτες ή στους ενοικιαστές του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας να συγκρίνουν και να αξιολογούν την ενεργειακή απόδοση του.

Είναι δυνατόν να περιλαμβάνει και πρόσθετες πληροφορίες, όπως η ετήσια πραγματική κατανάλωση ενέργειας του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας, και το ποσοστό συμμετοχής της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στη συνολική κατανάλωση ενέργειας.

2. Περιλαμβάνει συστάσεις οικονομικά συμφέρουσες για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας, εκτός εάν δεν υπάρχει εύλογη δυνατότητα σχετικής βελτίωσης σε σύγκριση με τις ισχύουσες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση.

Οι συστάσεις καλύπτουν τα εξής:

α) μέτρα που λαμβάνονται σε σχέση με τη ριζική ανακαίνιση του κελύφους ή των τεχνικών συστημάτων του κτιρίου και
β) μέτρα για μεμονωμένα στοιχεία κτιρίου ανεξάρτητα από ριζική ανακαίνιση του κελύφους ή των τεχνικών συστημάτων του κτιρίου.

3. Οι συστάσεις είναι τεχνικά υλοποιήσιμες για το συγκεκριμένο κτίριο και μπορούν να οδηγήσουν σε εκτίμηση του εύρους των περιόδων αποπληρωμής ή της σχέσης κόστους-οφέλους για ολόκληρο τον οικονομικό κύκλο ζωής του.

4. Παρέχει στον ιδιοκτήτη ή στον ενοικιαστή ένδειξη για πηγές πληροφόρησης, οι οποίες, μεταξύ άλλων, αφορούν:
α) τη σχέση κόστους-απόδοσης των συστάσεων , η αξιολόγηση της οποίας στηρίζεται σε σειρά τυπικών προϋποθέσεων, όπως η εκτίμηση της εξοικονόμησης ενέργειας και των βασικών τιμών ενέργειας και η προκαταρκτική εκτίμηση του κόστους,
β) τα βήματα υλοποίησης των συστάσεων,
γ) συναφή θέματα, όπως οι ενεργειακές επιθεωρήσεις ή τα κίνητρα χρηματοδοτικού ή άλλου χαρακτήρα και οι χρηματοδοτικές δυνατότητες.

Σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται εκδοση ενεργειακου πιστοποιητικου

Η εκδοση ενεργειακου πιστοποιητικου  είναι υποχρεωτική:

α) μετά την ολοκλήρωση κατασκευής νέου κτιρίου ή κτιριακής μονάδας,
β) μετά την ολοκλήρωση ριζικής ανακαίνισης κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, όπως για το πρόγραμμα Εξοικονομώ
γ) κατά την πώληση κτιρίου ή κτιριακής μονάδας μέχρι την ενεργοποίηση της Ταυτότητας του Κτιρίου, κατά τις διατάξεις του ν. 4495/2017 (Α’ 167) στην οποία περιλαμβάνεται υποχρεωτικώς το συγκεκριμένο έγγραφο και ο χρόνος ισχύος αυτού,
δ) κατά την ενοικίαση (μακροχρόνια, βραχυχρόνια όπως Airbnb, υπεκμίσθωση) σε νέο ενοικιαστή κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, μέχρι την ενεργοποίηση της Ταυτότητας του Κτιρίου κατά τις διατάξεις του ν. 4495/2017 (Α’ 167) στην οποία περιλαμβάνονται υποχρεωτικώς και ο χρόνος ισχύος του εγγράφου
ε) για κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των διακοσίων πενήντα τετραγωνικών μέτρων (250 τ.μ.), τα οποία χρησιμοποιούνται από υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται κάθε φορά, και τα οποία επισκέπτεται συχνά το κοινό.

 

Πότε δεν απαιτείται η εκδοση ενεργειακου πιστοποιητικου ;

Από την υποχρέωση έκδοσης ενεργειακού πιστοποιητικού εξαιρούνται:

 • Κτίρια που χρησιμοποιούνται ως χώροι λατρείας ή θρησκευτικών δραστηριοτήτων.
 • Κτίρια τα οποία η διάρκεια της χρήσης τους με βάση το σχεδιασμό τους δεν υπερβαίνει τα 2 έτη
 • Κτίρια με χρήσεις: Βιομηχανίας, βιοτεχνίας, εργαστηρίου, αποθήκης, στάθμευσης αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων.
 • Για δωρεά εν ζωή, γονική παροχή, αποδοχή κληρονομιάς και δωρεά αιτία θανάτου.
 • Για μη θερμαινόμενους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, παρασκευαστήρια, βιοτεχνίες κλπ) και γήπεδα/οικόπεδα χωρίς κτίσματα.
 • Για ανανεώσεις/τροποποιήσεις υφιστάμενων μισθώσεων (εφόσον η ημερομηνία δήλωσης της αρχικής μίσθωσης στην οικεία Δ.Ο.Υ. είναι νωρίτερα από την 9/1/2012 για κτίρια μεγαλύτερα από 50τ.μ. ή νωρίτερα από την 1/1/2016 για κτίρια μικρότερα από 50τ.μ. και δεν αλλάξει ο μισθωτής ή τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου).

Τι δικαιολογητικά και στοιχεία χρειάζονται για την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού;

 • Ονοματεπώνυμο ενδιαφερόμενου και όνομα πατέρα
 • Κατόψεις ιδιοκτησίας και τετραγωνικά μέτρα
 • Τοπογραφικό
 • Αριθμός οικοδομικής αδείας
 • Στοιχεία συστημάτων θέρμανσης κ κλιματισμού καθώς και ηλιακού θερμοσίφωνα αν υπάρχει

 • Φωτογραφίες πρόσοψης

 • Είδος κουφωμάτων (ενεργειακά, ξύλινα κτλ)

 • ΑΦΜ ενδιαφερόμενου ιδιοκτήτη και ΔΟΥ, Ε9.

 • Τυχόν μονώσεις οροφής ή θερμοπρόσοψη.

Ισχύς του Εγγράφου

Εν ολίγοις :

Η ισχύς του ενεργειακού πιστοποιητικού είναι 10 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης του

Λεπτομέρειες Σύμφωνα με τον νόμο 4843/2021 Μέρος ΄Γ άρθρο 32:

Το ενεργειακό πιστοποιητικό έχει ισχύ τα 10 έτη κατ’ ανώτατο όριο. Για την εφαρμογή του παρόντος ισχύουν τα εξής:

α) Εάν στο κτίριο ή στην κτιριακή μονάδα πραγματοποιηθεί ριζική ανακαίνιση πριν παρέλθει το διάστημα των δέκα (10) ετών, η ισχύς  λήγει κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης της ανακαίνισης.
β) Εφόσον υπάρχει ενεργειακό πιστοποιητικό σε ισχύ, δεν απαιτείται έκδοση νέου για τις περιπτώσεις της πώλησης ή μίσθωσης κτιρίου ή κτιριακής μονάδας εντός του διαστήματος ισχύος του.
γ) Η έκδοσή του σε κτίριο ή σε κτιριακή μονάδα αντικαθιστά αντίστοιχο προγενέστερο εν. πιστοποιητικό, που έχει εκδοθεί για το ίδιο κτίριο ή την ίδια κτιριακή μονάδα.
δ) Εάν συντελεσθεί διαχωρισμός κτιριακής μονάδας, για την οποία υπάρχει ενεργειακό πιστοποιητικό σε ισχύ, σε περισσότερες κτιριακές μονάδες, η ισχύς του πιστοποιητικού λήγει κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης των οικοδομικών εργασιών διαμόρφωσης του κελύφους των νέων κτιριακών μονάδων και ακολουθείται, αναλόγως, η διαδικασία του άρθρου 19.
ε) Εάν γίνει συνένωση κτιριακής μονάδας ή κτιριακών μονάδων αντίστοιχα, για την οποία ή τις οποίες κατά περίπτωση υπάρχει ενεργειακό πιστοποιητικό σε ισχύ, με άλλη ή άλλες κτιριακές μονάδες, η ισχύς των πιστοποιητικών των κτιριακών μονάδων που δεν υφίστανται πλέον, λήγει κατά τον χρόνο έναρξης των οικοδομικών εργασιών και ακολουθείται, αναλόγως, η διαδικασία του άρθρου 19.»

Ενεργειακο πιστοποιητικο κοστος

Καλύπτω την ευρύτερη περιοχή των Χανίων.

Οι καλύτερες το δυνατόν τιμές της αγοράς.

Εκδώστε το πιστοποιητικό σας γρήγορα, εύκολα και με αξιοπιστία

Scroll to Top